LIÊN KẾT TÀI LIỆU

Th kết nối

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 6

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 17

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 272164

Bluesky - Biển quảng cáo nghệ An
Quảng cáo Vnomedia
Dịch vụ quản trị website
Nghệ Tĩnh 24h

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021

Thứ tư - 09/09/2020 16:15
Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020-2021
 
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN NGUYÊN

 
 
 

Số:  39 /KH- THCSDN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

     Diễn Nguyên, ngày 25 tháng 08  năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Vận động tài trợ cơ sở giáo dục trường THCS Diễn Nguyên
Năm học 2020 – 2021
 
I. Căn cứ để xây dựng kế hoach:
Thông tư số 36/2017/TT- BGĐDT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống Quốc dân;
Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ GD&ĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 7383/UBND-VX ngày 27/9/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn 9337/UBND-VX ngày 07/12/2018 V/v quy định nội dung vận động tại Thông tư số 16/2018/TT-BGD ĐT;
Công văn số 2354/SGD&ĐT – TCKH ngày 10/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Công văn số 2274/UBND-TCKH ngày 25/12/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGD&ĐT
          Căn cứ biên bản kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất – trang thiết bị dạy học cần tu sữa, mua sắm, làm mới phục vụ cho năm học 2020 – 2021 vào ngày 15/8/2020 của đại diện lãnh đạo Xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đại diện lãnh đạo nhà trường.
Căn cứ biên bản thống nhất chủ trương trong chi ủy, chi bộ nhà trường vào ngày 20/08/2020; Biên bản thống nhất trong ban giám hiệu và hội đồng nhà trường vào ngày 24/08/2020;
Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu cần tu sửa về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2020-2021. Trường THCS Diễn Nguyên xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cơ sở giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
Căn cứ vào ý kiến đề xuất của BCH Hội cha mẹ học sinh;
II. KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ    
1. Mục đích:
Huy động cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm, mọi người dân và cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình giáo dục đồng thời đóng góp công sức, vật chất và tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động giáo dục để góp phần tạo nên trường lớp ngày càng khang trang hơn, phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn, điều kiện sinh hoạt của các em học sinh ngày càng được cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường.
2. Tình hình thực tế
- Thuận lợi: Có sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh học sinh  trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trường tuyển sinh.
- Khó khăn: Phụ huynh học sinh chủ yếu là sản xuất nông ngiệp và làm công việc tự do nên thu nhập thấp.
3. Đối tượng vận động: Tất cả phụ huynh học sinh trong nhà trường, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn các xã trường tuyển sinh.
4. Đối tượng hưởng lợi: Học sinh và giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
5. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ
- Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn thì không vận động; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.
- Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.
- Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho nhà trường theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của nhà trường.
6. Tổ chức thực hiện:
6.1 Hình thức vận động tài trợ
- Thông qua hệ thống truyền thông của xã/phường
- Thông qua niêm yết tại nhà trường
- Thông qua hội nghị cha mẹ học sinh
- Thông qua website của trường
- Vận động trực tiếp hoặc thông qua thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm
6.2 Quy trình thực hiện
- Xây dựng kế hoạch, thông qua Ban chấp hành chi bộ, Ban giám hiệu, Hội đồng trường và ý kiến của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Phòng GD&ĐT Diễn Châu.
- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tài trợ gồm:
Ông Nguyễn Ngọc Sơn            Hiệu trưởng: Tổ trưởng
Bà Lê Thị Thúy Hà                 Phó Hiệu trưởng: Phó tổ trưởng
Ông Ngô Sỹ Long                     BCH công đoàn: Thành viên
Bà Nguyễn Thị Thỏa               Trưởng ban TTND: Thành viên
Ông Lê Văn An                                Trưởng ban đại diện CMHS: Thành viên
Bà Trương Thị Bích Hạnh       Kế toán: Thành viên
Bà Trần Thị Lan Hương          Bí thư chi đoàn: Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hồng Na                  Thủ quỹ: Thành viên
Tổ chức tiếp nhận vào thời gian từ tháng 09/2020 đến tháng 05/2021
+ Đối với các khoản tài trợ bằng tiền: Nhà trường mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng số tiền được tài trợ, mở thêm tài khoản tại Kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng để tiếp nhận khoản tài trợ được chuyển khoản.
     + Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật: Tổ tiếp nhận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bàn giao, chuẩn bị kho để tiếp nhận bảo quản hiện vật tài trợ. Trường hợp tài trợ bằng máy móc, thiết bị thì nhà tài trợ bàn giao hiện vật cùng với tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho nhà trường.
       + Đối với tài trợ ngày công: Tổ tiếp nhận báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để lên kế hoạch sắp xếp, bố trí.
- Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ: Các khoản tài trợ phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào Tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước; theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Các sản phẩm, công trình hoàn thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.
- Sau khi hoàn thành công việc, nhà trường phải tổng hợp kịp thời và lập báo cáo quyết toán thu chi gửi bằng văn bản cho cơ quản quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của nhà trường và các hình thức khác để người học và xã hội giám sát, đánh giá.
7. Nội dung vận động tài trợ
7.1 Báo cáo tình hình thực hiện vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
Năm học 2019 - 2020: Đã huy động được: 100.450.000 đồng
(Toàn bộ số tiền trên đã được nộp về Kho bạc Nhà nước và có giấy nộp tiền kèm theo)
Đã chi nguồn vận động tài trợ năm học 2019 – 2020: (Chi tiết thống kê các nội dung)
TT Nội dung Số tiền Ghi chú
Thu Chi
A Phần thu      
B Phần chi (Có giấy chuyển tiền thanh toán kèm theo)      
1 Vốn đối ứng làm sân trường   100.000.000  
Tổng cộng:   100.000.000  
7.2 Kế hoạch vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
- Số tiền dự kiến vận động :  160.000.000 đồng
     7.3 Kế hoạch chi tiền vận động tài trợ năm học 2020 - 2021:
       Tăng cường cơ sở vật chất từ vận động tài trợ giáo dục năm học 2020 - 2021
TT Nội dung chi Số tiền dự kiến huy động Dự toán Số tiền chi Ghi chú
A Dự kiến số tiền huy động 160.000.000 160.000.000  
B Dự toán số tiền chi      
1 Vốn đối ứng làm cổng  trường 50.000.000 50.000.000  
2 Bổ sung trang thiết bị dạy học 20.000.000 20.000.000  
3 Sữa chữa điện, bàn ghế và bổ sung bàn ghế học sinh ở các phòng học 15.000.000 15.000.000  
4 Thay  12 cửa sổ của 6 phòng học tầng một 35.000.000 35.000.000  
5 Làm cột cờ, bảng biểu 10.000.000 10.000.000  
6 Bổ sung  bàn ghế  phòng thực hành 30.000.000 30.000.000  
                        Tổng cộng 160.000.000     160.000.000     
 
Tăng cường cơ sở vật chất từ các nguồn khác
TT Nguồn Nội dung chi Số tiền (đồng)
1 Nguồn ngân sách tiết kiệm Sửa chữa, mua mới thiết bị tin học, thiết bị điện; Nâng cấp, sữa chữa  phòng học . 50.000.000
2 Tiền học phí và học thêm nâng cấp mua sắm CSVC phục vụ dạy và học Mua thiết bị thực hành, thí nghiệm, trang thiết bị dạy học, sách tham khảo, … 40.000.000
3 Tiền gửi xe Sửa nhà xe 15.000.000
                                             Tổng cộng: 105.000.000
 
 
Nơi nhận:
  • - Phòng GD&ĐT;
  • - Chi bộ;
  • - Hội đồng trường;
  • - Ban Đại diện CMHS trường;
  • - Các tổ chức, đoàn thể nhà trường;
  • - Giáo viên chủ nhiệm;
  • - Kế toán;
  • - Các cá nhân có liên quan;
  • - Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
      Nguyễn Ngọc Sơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn